Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne — niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej

Semi­na­rium odbę­dzie się 2o grud­nia 2017 r. (środa) o godzi­nie 14:00 w Insty­tu­cie Histo­rii  w sali 230

Rozwarstwienie mapy