Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rusza 13 maja o godzinie 8:00

Wszel­kie infor­ma­cje doty­czące rekru­ta­cji znajdą Pań­stwo tutaj