Kontakt

Zakład Muze­olo­gii przy Insty­tucie Arche­ologii UR

ul. Moniuszki 10
35–015 Rze­szów
tel: 17 872–15–81
fax: 17 872–15–90
e-mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
tel: +48 17 872 15 81
fax: +48 17 872 15 90

http://www.archeologia.ur.edu.pl/

Napisz do nas!